20 nov. 2009

Critical Spaces of Today

Critical Spaces of Today
Vi är inbjudna talare på seminariet Critical Spaces of Today, "Ett seminarium om nutida teorier och praktiker för planering, urbanism, arkitektur och geografi". Seminariet äger rum i Stockholm och arrangeras av Stockholms Arkitektförening. De andra talarna är Thomas Sieverts, Agent of Change, Urban Splash, Helen & Hard, Gillian Rose, Richard Reynolds (Guerilla Gardening), Field Operations, MUF och Richard Ingersoll.

We are invited speakers at the two day seminar Critical Spaces of Today, "A Seminar on Contemporary Theories and Practices of Planning, Urbanism, Architecture and Geography". The seminar takes place in Stockholm and is arranged by Stockholms Arkitektförening (Stockholm Architect's Association). The other speakers are Thomas Sieverts, Agent of Change, Urban Splash, Helen & Hard, Gillian Rose, Richard Reynolds (Guerilla Gardening), Field Operations, MUF and Richard Ingersoll.

PDF (3 Mb)