17 maj 2010

The Knot

the Knot - the Outline
Vi är inbjudna att vara en del av The Knot. The Knot är en mobil kulturell platform skapad av Raumlabor Berlin och andra, som reser från Berlin till Warszawa och vidare till Bukarest under sommaren 2010, för att bli en mötesplats för konstnärer, arkitekter, musiker, kockar och andra, som engagerar sig i det lokala livet på de platser där The Knot stannar. Vi är tillfrågade att göra en installation och workshop in förort i Warszawa som hetere Ursynow. Vi kommer att använda fotbollslinjer...

We are invited to be a part of The Knot. The Knot is a mobile cultural platform conceived by Raumlabor Berlin and others, travelling from Berlin to Warwsaw and further to Bucarest during the summer of 2010, becoming a meeting place for invited artists, architects, musicians, cooks and others, that will engage with the local conditions and pepople where The Knot happens to land. We are asked to make an architectural installation and workshop in the Warsaw suburb of Ursynow. We will play with football lines.