25 apr. 2011

Nydala torg


På Nydala torg i Malmö har vi tillsammans med Unsworn industries www.unsworn.org och Terje Östling experimenterat med Framtidskikaren som dialoginstrument för att väcka folks engagemang för sin egen närmiljö. Vi riggade en liten atelje där man kunde bearbeta förtillverkade 360°-bilder över torget, få dem fotade och uppladdade till framtidskikaren som stod placerad mitt på torget. För alla som var intresserade att ta del av. Tanken var att folk som drar sig för att uttrycka sig i skrift kanske skulle föredra att teckna vad man tycker. Resultaten var blandade, barn och i viss mån ungdomar tyckte det var spännande men ytterst få vuxna var intresserade av att testa. Projektet gjordes med stöd från Malmö stad och Malmö högskola.