25 Kvadrat

 

2014 var det premiär för de så kallade attefallshusen, och svenska folket får bygga 25 bygglovsbefriade kvadratmeter. Det blir tio extra kvadrat jämfört med friggeboden - tio extra kvadrat som gör stor skillnad och väcker drömmar!

I boken 25 kvadrat presenterar 25 av Sveriges främsta arkitektkontor med var sitt nyritat och unikt förslag.

Vårt bidrag SKJULET kan närmast liknas vid ett trädgårdsskjul som öppnar sig åt alla håll och blir navet i ett aktivt, socialt och självförsörjande liv. Här finns inga pekpinnar, allt är tillåtet! Skjulet skall göra det lättare att leva ett ohämmat villaliv.

I april 2015 blev boken en utställning i samarbete med Form Design Center.