AF Bostäder Huvudkontor

 

Det började med en förfrågan om en veckoskiss på ett nytt huvudkontor åt AF bostäder i Bengt Edmans studentbostadsområde Sparta i Lund. Vi föreslog istället en mer inkluderande process.

Ett antal studiebesök och workshoppar senare landade vi, tillsammans med en beställare som inte var rädd att ompröva sina utgångspunkter, i en lösning mitt emellan öppet landskap och cellkontor. En planlösning som tydliggör Spartas repetitiva karaktär men som också kontrasterar mot den.

I tillägg till de 1200 kvadratmetrarna ombyggnad fogade vi också in en liten tillbyggnad i form av ett pausrum i glas som blickar ut över en nedsänkt trädgård mellan lamellhusen.

Status: färdigställt 2014