Amagerbrogade

 

Testbedstudio har tagit fram Köpenhamns strategi för ströggator. Ströggatan är en stadsdels lokala huvudgata, både vad gäller handel, trafik och uppehåll. Ströggatan ska utvecklas för att kunna facilitera en mängd olika situationer i vardagen, men också ge plats för det oväntade.

Strategin omfattar hur gatorna skall programmeras för att tillgodose de lokala behoven, stärka konkurrenskraften gentemot centrum och externhandel - och samtidigt förvalta den lokala karaktären.

Strategin för Amagerbrogade har legat till grund för hela ströggateprojektet. Undersökningar visar att hälften av biltrafiken kan tas bort från gatan! Vilken gata kan vi få då? Hur kan vi stärka gatan som handelsgata och mötesplats och samtidigt bevara den lokala, lite råa karaktären? Vårt uppdrag har varit att programmera gatan - inte att designa den. Amagerbrogatan behöver inte mer design, den behöver bara fungera bättre.

Vårt svar handlade om att ge tydliga ramar för de insatser som görs på olika nivåer, både vad gäller kommunen och privata initiativ.

Beställare: Köpenhamns kommun

Status: Handlingsprogrammet Hvidbog för strøggader antogs 2011