Barentsregionen

 

Vi deltar i Barents Urban Survey, en undersökning av Barents-området, curerad av norska 0047 tillsammans med Pikene på Broen. Barents Urban Survey är en del av Pan Barentz-triennalen, som ställs ut i Oslo, Tromsö, Murmansk, Rovaniemi, Helsingfors och Moskva. Vi deltar med verket Iron Trails. Det är en kartläggning av området Kiruna - Narvik i form av en 123 x 456 cm stor handritad miljösektion. Ritningen förklarar hur hela regionen hänger ihop som ett stort ekosystem, och möjliggör spekulationer om regionens framtid. Vårt arbete ingår även som ett kapitel i boken Northern Experiements, en omfattande studie av hela Barentsområdet. I vårt kapitel visar vi hur malmhanteringen och regionens naturresurser kan samspela i nya typer av experimentell verksamhet.

Status: Avslutad 2009