KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING SUS,MALMÖ

 

Våren 2016 fick vår gode vän konstnären Magnus Thierfelder uppdraget att göra konstnärlig utsmyckning till byggnad 95 SUS Malmö. Magnus bad oss fungera som mellanhand mellan honom och LH Smide som skulle komma att tillverka och montera verket. I praktiken har vi översatt konstnärens skisser och intentioner till bockningsanvisningar och montageinstruktioner för smeden att jobba utifrån. För att förmedla ett inte så perfekt uttryck är hela verket bockat för hand.

Status: Byggnaden och verket invigdes den 20 september.