Cykla fint!

 

Cykla fint! är en gemensam cykelkulturskampanj för Malmö, Kristianstad, Lund och Helsingborgs inom projektet Öresund som cykelregion. Målet med kampanjen var att skapa en “ökad regelefterlevnad” (fast utan pekpinnar). Inspirerade av 70-talets samhällsinformation och japansk artighetskultur hoppades vi bidra till fler medvetna cyklister, ett bättre cykelklimat och ökad cykling. Testbed stod för koncept, text och all grafik.

Beställare: Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborg stad, Kristianstad kommun, Region Skåne och Trafikverket.

Status: Genomförd 2011