Skulpturala objekt till Hyllie Dagvattenpark

Inbjuden tävling om utsmyckning av den kommande parken i Hyllie, där dagvattenhantering är en viktig aspekt. Därav parkens skålade form och upphöjda gång och cykelbanor. Tävlingsuppgiften rörde att skapa tillägg till parken som både kan hjälpa till att stärka parkens identitet och karaktär, samt kan användas på många olika sätt.

Testbed föreslår olika varianter av skulpturala trappor i ljus betong som både kan sjunka ned i eller stå fritt i parklandskapet. Beroende på var i parken de placeras skapar de nya funktioner eller förstärker parkens stämningar. Vi ville addera objekt som kunde fungera bra med parkens trolska och sagoaktiga karaktär, utan att för den skull vara för övertydliga. Objekt som parkens besökare kunde väva sina egna berättelser kring.