Dockan

 

Dockan AB (Peab, Wihlborgs och JM) och Malmö stad bjöd in oss till ett parallellt uppdrag om att ta fram en ny stadsplan för ett 11 ha stort område i Västra Hamnen i Malmö. Vårt förslag vill med en fortsatt hög exploatering införa en mindre skala och mer grönska i en miljö dominerad av stora industribyggnader. Projektet är utvecklat i samarbete med Karin Book, Anders Emilsson och Mattias Kärrholm på Malmö Högskola.

Beställare: Dockan AB

Status: Parallellt uppdrag 2009