Falkenbergs museum

 

Utställningen: Folkhemsform - Svenska möbler 1949-1970

Jetson, Lamino och Lilla Åland är tre möbelikoner från mitten av 1900-talet. Men i ett Sverige som hade flera hundra möbelproducenter runt 1950 kan det också finnas en fler möbelhistorier att berätta. Stora delar av folkhemmet möblerades med idag bortglömda modeller av dito formgivare, som gjordes på nu nedlagda möbelfabriker i Tibro, Malmö, Bodafors eller Hörby. Dessa möbler är anonyma trots att de finns i mångas hem eller säljs på nätauktioner. I utställningen Folkhemsform visades ett sjuttiotal möbler, grupperade i olika teman. Urvalet tar avstamp i Andreas Siesings bok Svenska möbler, Folkhemsform i ull, jakaranda, furu och bok 1949–1970.

Testbedstudios uppdrag var att rita en utställningsform som skulle kunna turnera. Vi valde att hålla ihop de tematiska delarna i montrar med starka färger blev en kontrast mot möblernas murriga färgskala. I utställningen ingår många möbler på relativt liten yta, varför vi föreslog en estetik som till form och uppställningssätt kopplar till auktionslagerestetik och loppmarknad, det är ju på detta sätt som många av möblerna säljs idag. Montrarna byggs av tryckta skivor av re-board kartong och lastpallar, vilket förstärker lagerestetiken.