Frihamnen Göteborg

 

Under våren/sommaren 2015 har testbedstudio fungerat som skissande redaktör för etapp 1 av detaljplanen till frihamnen I Göteborg. Vi har suttit i redaktionen för planarbetet och medverkat till att genomföra den omfattande workshopprocess som hållits med över 50 olika intressenter från kommun, fastighetsägare och andra berörda aktörer. Syftet med denna process var att skapa samsyn och riktlinjer inför detaljplan för frihamnens första etapp. Arbetet har skett i nära samarbete med Göteborgs stad och Älvstranden Utveckling AB, och har bland annat bestått av att utveckla olika planalternativ, facilitera och medverka på workshopar, dokumentera workshopmaterialet, samt att sammanfatta processen i en rapport som kommer att vara ett viktigt dokument i den fortsatta planeringsprocessen av Frihamnen.

Beställare: Älvstranden Utveckling AB

Status: Avslutat 2015