Havnegade Helsingör

 

I maj 2012 blev vi utvalda av Helsingör kommun att utveckla hamngatan i Helsingör. Projektet handlar om att etablera bättre förbindelser mellan bykärna och vattnet med speciellt fokus för fotgängare och cyklister. Med Shared Space som utgångspunkt har vi tagit fram en handlingsplan som omfattar såväl program som utformning och ska medverka till att skapa ett helhetskoncept för hela Havnegade.

Status: Handlingsprogrammet för Havnegade antogs 2013In May 2012, we were selected by the municipality of Elsinore to work with the Harbour Street in Elsinore. The project has focused on establishing better connections between the village center and waterfront, especially for pedestrians and cyclists. With Shared Space as a starting point, we have developed an action plan that includes both theory and design and will help to create an overall concept for the entire Havnegade.