Inga löjliga bilresor

 

Vi har tagit fram en utställning om Malmö som cykelstad och Malmös cykelhistoria. Malmö rankas idag som en av världens bästa cykelstäder. Men det har inte alltid varit så! Det började bra, Malmö hade en stor cykelindustri och cykeln var det främsta transportmedlet. Men efter andra världskriget betraktades cykeln som passé och sågs mest som ett kuriöst undantag. Malmö stad arbetar intensivt med att återigen få Malmöborna att börja cykla och denna utställning är en del i detta arbete.

Beställare: Malmö stad

Status: Avslutad 2014