Linnéuniversitetet i Kalmar

 

Testbedstudio har blivit inbjudna att utreda Linnéuniversitetets (LNU) placering i Kalmar. Fyra möjliga lägen undersöks och vårt uppdrag har varit att studera Elevatorkajen som ligger på Kvarnholmen framför Ångkvarnen. I vårt förslag zoomar vi ut och betraktar hela hamnen som ett möjligt utbyggnadsfält för att lättare möta alla de skiftande behov som ett modernt universitet har. Genom att blanda universitetsbyggnader med övriga verksamheter kan LNU bli en angelägenhet för hela Kalmar.

Beställare: Kalmar kommun och Linnéuniversitetet

Status: Parallellt uppdrag 2009