Metropolzonen

 

I en inbjuden internationell tävling arrangerad av Köpenhamns kommun 2007 arbetade vi fram en planstrategi för hur man kan utveckla Metropolzonen, ett 90 ha stort område i centrala Köpenhamn mellan sjöarna och Kalvebod Brygge. Här ligger flera av stadens tunga institutioner; Tivoli, Rådhuset, Glyptoteket och Hovedbangården. Testbedstudio arbetade i ett team (Team C) bestående av DSB arkitekter, Elkiær + Ebbeskov arkitekter, NOEMA research and planning i London och Ramböll Nyvig.

”I konkurrencen var jeg meget imponeret af den gruppe [team C], der beskrev skønheden i den nuværende situation og sagde: ’Lad være med at ændre noget, med mindre der er flere gode grunde til det.’” Rem Koolhaas intervjuad i Politiken

Vårt förslag utsågs till vinnare och kommunen lät det utgöra stommen i den fortsatta utvecklingen av området. Testbedstudio  har tillsammans med Elkiær+Ebbeskov och DSB Arkitekter agerat vidare som Köpenhamns kommuns rådgivare i utvecklingen av Kalvebod brygge

Beställare: Köpenhamns kommun

Status: Avslutat 2008