Med vänlig hälsning Länsstyrelsen!

 

Av Länsstyrelsen i Skåne fick Testbedstudio tillsammans med den grafiska formgivaren Matilda Plöjel uppdraget att utforma en utställning som skulle göra myndighetens verksamhet begriplig för allmänheten. Vi delade in utställningslokalen i två delar. En där vi inrymde arbetsplatser för 2 tjänstemän som under utställningstiden jobbade därifrån. I den andra delen byggdes ett antal 3-dimensionella illustrationer i papp upp av typiska fall Länstyrelsen arbetar med. Precisionen i de olika papplandskapen har vi Magnus Nilsson och Anna Oredsson att tacka för. Teknisk hjälp med interaktivitet fick vi från Unsworn industries.

Utställningen hade vernissage på Form/design Center i Malmö den 17 september 2008. Därefter turnerade den till både Helsingborg och Hässleholm.

Beställare: Länsstyrelsen i Skåne

Status: Avslutad 2008