Testbedstudio arkitekter i Malmö grundades år 2000 av Fredrik Magnusson och Jonas Olsson. Idag ägs och drivs kontoret av Henric Ericsson, Fredrik Magnusson och Katarina Rundgren, alla utbildade arkitekter med över 15 års erfarenhet inom yrket. Testbedstudio Malmö har vinnlagt sig om att jobba med idéer, strategier och gestaltning i många olika skalor. Kontorets projekt inkluderar såväl idékataloger, utställningar, inredningar som transformation och nybyggnad av bostadshus samt planeringen av vårt gemensamma offentliga rum. Vi är ett litet kontor med stort engagemang som värnar om den dynamik och kvalitet en mindre arbetsgrupp ger. 

Testbedstudio är ett gruppkontor där alla idéer skapas genom gemensamma diskussioner. Ett kollaborativt arbetssätt och en öppen och nätverksbaserad företagsstruktur följer av detta. Vi arbetar även gärna i tät och ohämmad dialog med våra uppdragsgivare och eftersträvar ett öppet utbyte av tankar, synpunkter och kritik. Varje arkitekturprojekt  har sin egen väg fram till förverkligande och är ett lagarbete där en mängd olika discipliner bidrar med sin kunskap. Testbedstudio har stor erfarenhet av att följa med projekten från tidiga programidéer till färdiga bygghandlingar.

Namnet Testbedstudio fyller vi med betydelse genom en testdriven projektutveckling. Det kan handla om testbeds i form av prototyper, iscensatta situationer eller andra metoder som ökar förståelsen för föreslagna lösningar. Arbetssättet genererar nya erfarenheter och insikter som gör projekten mer relevanta, autentiska och överraskande, något som skapar värde för beställaren och brukaren.