Park 113

 

I Frihamnen pågår ett arbete mellan planering och genomförandefas som kallas platsbyggnad. Syftet är att skapa liv i området och bygga relationer och dialog samt pröva av idéer parallellt med att området planeras och byggs. Som en del i detta platsbyggnadsarbete har testbedstudio ritat ett 80 meter långt informationsplank, samt utvecklat ideer för tillägg i kajskjul 113.

Beställare: Göteborgs stad

Status: Avslutat 2015