Signal - Center för samtidskonst

 

I en lokal på Möllan i Malmö har testbedstudio utformat en flexibel miljö för ett galleri med fokus på samtidskonst. Lokalen var vackert sliten, med olika färg- och materiallager från tidigare verksamheter. Detta ville beställaren bevara, men samtidigt anpassa lokalen så att den fungerade att visa konst i. Genom att tillskapa ett nytt skikt utanpå de befintliga väggarna kunde lokalens patina behållas parallellt med att den anpassas för att fungera för olika typer av konstverk. Förutom gallerifunktionen har vi även löst in ytor för kontor och lager.

Status: färdigställt 2015