SPIS

 

Testbedstudio har utvecklat ett idématerial om spårvägens fördelar och möjligheter till SPIS – Spårvagnar i Skåne.

Spårvagnar i Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun och Helsingborg stad. Målet är en realisering av spårväg i de tre städerna. Bra kommunikationer för människor närmare varandra. Mycket är gemensamt i de tre städernas projekt och resurserna används därför effektivare i samverkan, när det gäller till exempel planering, investering och genomförande.

Beställare: SPIS – Spårvagnar i Skåne

Status: Avslutat 2012