Fritidshus Rammsjöstrand

 

Med liten budget har vi ritat ett sommarhus till en familj med tre barn. Sommarhus i den betydelsen att det ska utgöra ett tydligt alternativ det ordinarie boendet. Små och delade sovytor, matplatsen i centrum och upplösta gränser mellan ute och inne. Huset är i ett plan med undantag för ett lekloft ovan badrummet.

Ytter och innerväggar fabrikstillverkas och monteras som färdiga element. Bara kök och bad samt fasadernas ytskikt görs på plats. Förutom att rita huset upphandlar och projektleder vi också alla delentreprenader.

status: bygglov