Stadsbyggnadstriennal

 

Testbedstudio arbetade under maj 2014 fram en förstudie kring ett möjligt upplägg för en svensk stadstriennal. Idéarbetet ledde vidare till en samling riktlinjer för upplägget av Göteborgs stadstriennal. En del i tanken var att triennalen startar i liten skala 2015 och växer i skala och ambition fram till 2018 och 2021, då Göteborg firar sitt 400 - års jubileum.  Den första akten av triennalen genomfördes under tre dagar i september 2015. Fokus låg på planeringen av Frihamnen och nya former för stadsbyggande som utvecklas där.

Beställare: Göteborgs stad

Status: Första fasen avslutad 2015