Storsjöodjurscenter

 

I århundraden har det berättats om ett stort, gåtfullt djur i Storsjön. I Svenstaviks nya Storsjöodjurscenter, en unik spaningscentral, fyllt av interaktiva stationer, vittnesmål bio och spanarbibliotek, kan man komma för att få svar på frågan; Vad står att finna under ytan i Storsjön? Storsjöodjurscenter i Svenstavik är ett samarbetsprojekt mellan Unsworn Industries, Testbedstudio arkitekter och Terje Östling.
Projektet är publicerat i Arkitektur 2/2013

Status: Färdigställt 2012

 

For centuries the story of a large, enigmatic animal in Storsjön has been told. In Svenstavik’s new Storsjöodjur Center, a unique research center, filled with interactive workstations, testimonial cinema and research library, people can come to find answers to the question: What is to be found under the surface of Storsjön? Storsjöodjurscenter in Svenstavik is a collaborative project between Unsworn Industries, Testbedstudio arkitekter and Terje Östling.
The project was published in Arkitektur 2/2013