Täby Kommunhus

 

Testbedstudio i samarbete med Kontoret har tilldelats tredje pris i tävlingen om Täbys nya kommunhus. Ur jurybedömningen: "Denna byggnad uppvisar ett spännande yttre och en inre form som ger en transparent, lätt och scenografisk känsla som om huset var ett växthus. Öppenheten och kontakten med medborgarna är förslagets bärande idé som också får ett tydligt genomslag i utformningen. Förslagsställaren presenterar en futuristisk byggnad med mycket ljus och möjlighet till möten och som förmedlar en känsla av insyn."

Beställare: Täby kommun

Status: Tävling 2010


Testbedstudio in cooperation with Kontoret has been awarded third prize in the competition for the new city hall in Täby, north of Stockholm. From the jury evaluation: "This building presents an exciting exterior and an inner form that gives a transparent, light and scenographic feeling as if the building was a greenhouse. The public access and the interaction with the citizens is the fundamental idea, which have had a strong impact in the design. The architect presents a futuristic building with a lot of light and opportunities to meet and that conveys a strong sense of transparency."