Testbed Västerbrunn

 

Vid Munksjöns södra strand i Jönköping, utmed ett av stadens mest populära promenadstråk, höll vi under andra helgen i juni en workshop med titeln testbed västerbrunn. På platsen låg för hundra år sedan en hälsokälla som kallades Västerbrunn. Det var stället alla ville till. I workshopen försökte vi att med enkla tillägg som vi tillverkade på plats återskapa funktionen som parkmiljö och därmed åter etablera platsen i jönköpingsbornas medvetande. Allt med ambitionen att framkalla munterhet snarare än provokation.

Status: Genomfört 2013

Beställare: Jönköpings kommun

 

At the southern shore of Munksjön in Jönköping, along one of the city's most popular promenades, werecently arranged a workshop entitled testbed Västerbrunn. A century ago the site held a fresh water well called Västerbrunn. At the time, this was the place to be. With simple additions made on location, we tried to restore it´s former function as a park and thus reestablishing the site in the consciousness of the residents' of Jönköping.

Rather than to provoce we sought to amuse.