Vendelsömalm skatepark

 

Konstnärligt gestaltningsuppdrag av Haninge Kommun att komplettera en befintlig skateboardutrustning för att skapa en plats för flera typer av aktiviteter. Tillsammans med en ungdomsgrupp har vi tagit fram idéer för vad anläggningen skall innehålla. Vi föreslår en 1024 kvadratmeter matta av gul väggmålningsfärg. Mattan är som en picknickfilt, och på den finns skateboardramperna, ett pyramidformat sittberg och en musikorm (där man kan koppla in sin Mp3-spelare).

Beställare: Haninge Kommun

Status: Invigt 2008