Vestby begeistring

 

Vi har tillsammans med Unsworn Industries blivit utvalda av Vestby kommun i Norge att marknadsföra, planera och genomföra ett begeistringsseminarium med fokus på Vestby centrum. Vestby har ca 6.000 invånare och ligger 4 mil söder om Oslo. Med sitt strategiska läge vid E6:an riskerar samhället att översvämmas av externetableringar där bl.a. IKEA är en av intressenterna. Målet med Vestby begeistring var att väcka ett engagemang för samhällets utveckling och visa på hur centrum skulle kunna utvecklas.

https://www.facebook.com/VisjonerForVestby

Beställare: Vestby kommun

Status: Genomfört under 2013