Viken i centrum

 

Viken växer och behöver nya platser för möten och service. För att binda samman det gamla Viken med de nya områdena som byggts och planeras ska ett nytt torg skapas.

Vårt förslag försöker förvalta och förädla det som finns på platsen idag - och till det addera nya rum, ny grönska, nya byggnader och funktioner. De nya tilläggen ska knyta an till Vikens skala och materialpalett på ett samtida sätt. Så tror vi att centrumläget kan bli till en plats med hjärta, en plats att tycka om, använda och trivas på. En plats som både kopplar bakåt och blickar framåt.

Beställare: Höganäs kommun

Status: Parallellt uppdrag 2013