Villa S+K, Skumparp

 

I Skumparp by utanför Malmö hade en ung familj köpt en tomt och bad oss rita deras bostad. Under bygglovsprocessen visade det sig vara stenhårda krav på att bygga i skånsk tradition och med begränsningar både kring fönsterstorlekar, takvinkel, färgställning och placering på tomten.

Genom att med lekfullhet arbeta med kupor och entreparti inom dessa strikta ramar har vi ändå försökt placera byggnaden i samtiden. Planlösningen anpassades för att passa ett aktivt och öppet familjeliv, där trappan blir en rumsavdelare som separerar de olika umgängesfunktionerna.

Status: färdigställt 2013