Glashus Lomma


Tillbyggnaden utgörs av ett enda 60 m² stort rum med glas i både väggar och tak.
Konstruktionen består av ett antal stålramar på vilka glasbalkar/glaspelare
är fästa som i sin tur bär klimatskalet.
Beställaren ville nyttja rummet som orangeri men också som ett extra
vardagsrum och det skulle därför kunna hålla inomhustemperatur året om.
För att klara det placerades all teknik i huvudhusets källare.
Konvektorgallrena i golv är det enda som i glashuset skvallrar om ett
tekniskt ganska komplicerat bygge.

Status: färdigställt 2008