2 apr. 2014

AF Bostäder nytt HK


AF Bostäders huvudkontor är nu komplett sen den nya trädgårdspaviljongen försetts med de sista kuddarna i soffan. 2 st  från Åhlens och resten från HAY i lite olika färger. Mer bilder inom kort!

17 feb. 2014

Bike&Ride Malmö C
Nu är den äntligen invigd! Det nya cykelgaraget Bike&Ride vid Malmö C, där vi har gjort inredning och skyltprogram. Alldeles intill centralstationen finns 1500 platser och all service du kan tänka dig. Bilden visar loungen (från www.copenhagenize.com). Fler bilder finns även att se på rundtramp.se.

16 okt. 2013

Grängesberg Idéworkshop

131025Grängeskarta hela
Tillsammans med olika intressegrupper i Grängesberg har vi utarbetat en lista med 100 idéer för ortens utveckling. Arbetet utfördes på uppdrag av det lokala utvecklingsbolaget Samarkand 2015.

Together with interest groups of Grängesberg, Sweden, we have developed a list of 100 ideas for the development of the town. The work was commissioned by the local development company Samarkand 2015.

PDF (1.0Mb)

15 juni 2013

Testbed Västerbrunn


Vid Munksjöns södra strand i Jönköping, utmed ett av stadens mest populära promenadstråk, höll vi under andra helgen i juni en workshop med titeln testbed västerbrunn. På platsen låg för hundra år sedan en hälsokälla som kallades Västerbrunn. Det var stället alla ville till. I workshopen försökte vi att med enkla tillägg som vi tillverkade på plats återskapa funktionen som parkmiljö och därmed åter etablera platsen i jönköpingsbornas medvetande. Allt med ambitionen att framkalla munterhet snarare än provokation.
mer bilder på Flickr

At the southern shore of Munksjön in Jönköping, along one of the city's most popular promenades, we  recently arranged a workshop entitled testbed Västerbrunn. A century ago the site held a fresh water well called Västerbrunn. At the time, this was the place to be. With simple additions made ​​on location, we tried to restore it´s former function as a park and thus reestablishing the site in the consciousness of the residents' of Jönköping. 

Rather than to provoce we sought to amuse.
more pictures at Flickr

https://www.facebook.com/tandstickslabbet

15 mars 2013

Visioner för VestbyTestbedstudio har tillsammans med Unsworn Industries blivit utvalda av Vestby kommun i Norge att marknadsföra, planera och genomföra ett begeistringsseminarium med fokus på centrumområdet.
Gå in på https://www.facebook.com/VisjonerForVestby och håll er uppdaterade!


Testbedstudio together with Unsworn Industries have been selected by Vestby municipality in Norway to promote, plan and implement an idea generating process in Vestby focusing on the downtown area. Visit https://www.facebook.com/VisjonerForVestby and stay tuned!


9 jan. 2013

Nystart för krympande samhällen

Forsbacka Picknick
Intervju med oss i Svensk Byggtjänsts tidskrift ByggtjänstPM om krympande orter, med exempel från Sverige och Tyskland.

Interview with us in the Swedish building industry's information company Svensk Byggtjänst's magazine ByggtjänstPM about shrinking communities, with examples from Sweden and Germany. 

PDF (0,6 Mb)

7 jan. 2013

Arkitekturskolan KTH

Anders Johansson
Anders Johansson har blivit utsedd till ny Prodekan på Arkitekturskolan, KTH. Läs en intervju på skolans hemsida. Anders fortsätter parallellt sin verksamhet på Testbedstudio.

Anders Johansson has been appointed new Vice Dean and head of the School of Architecture, KTH Royal Institute of Technology. Interview (in Swedish) at the school's homepage. Anders parallelly continues his practice at Testbedstudio. 

17 dec. 2012

Nytt huvudkontor på Sparta

I Bengt Edmans betongkomplex Sparta i Lund från 1970 har vi fått i uppdrag att utforma och inreda AF Bostäders nya huvudkontor. Projektet är i full gång och inflyttning är beräknad till slutet av 2013.

In the concrete complex named Sparta in Lund from 1970, designed by Bengt Edman, we have been commissioned to design and decorate the new headquarters of AF Bostäder. The project is well underway and occupancy is scheduled for the end of 2013.

12 dec. 2012

Storsjöodjurscenter i Svenstavik

Fotograf: Terje Östling


I århundraden har det berättats om ett stort, gåtfullt djur i Storsjön. I Svenstaviks nya Storsjöodjurscenter, en unik spaningscentral, fyllt av interaktiva stationer, vittnesmål bio och spanarbibliotek, kan man komma för att få svar på frågan; Vad står att finna under ytan i Storsjön? Storsjöodjurscenter i Svenstavik är ett samarbetsprojekt mellan Unsworn Industries, Testbedstudio arkitekter och Terje Östling.


Projektet är publicerat i Arkitektur 2/2013


For centuries the story of a large, enigmatic animal in Storsjön has been told. In Svenstavik’s new Storsjöodjur Center, a unique research center, filled with interactive workstations, testimonial cinema and research library, people can come to find answers to the question: What is to be found under the surface of Storsjön? Storsjöodjurscenter in Svenstavik is a collaborative project between Unsworn Industries, Testbedstudio arkitekter and Terje Östling.


The project was published in Arkitektur 2/2013

1 nov. 2012

Mötesplats TT i Västra hamnen

Nu har Mötesplats TT i Turning Torso Gallery på Västra Hamnen öppnat. Mötesplatsen har kommit till för alla de som dagligen stannar till för att titta på Turning Torso, och som gärna hade velat veta mer om huset och dess sammanhang. Testbedstudio har, på Malmö Stad och HSBs inititativ, skapat en miljö där dessa frågor får svar och där man också kan väcka intresse för samtida och framtida stadsutveckling i resten av Västra Hamnen.

Meeting point TT in Turning Torso Gallery in Västra Hamnen is now open. The meeting point was created in response to the great interest for Turning Torso. Many people stop every day to take a look at this unique building. On the initiative of HSB and Malmö Stad, Testbedstudio has created an environment where questions about the building are answered and where an interest for current and future urban development in Västra Hamnen can be evoked. 

14 sep. 2012

Cykelsafari på Malmöfestivalen


Visste du att du sparar tre minuter, 12 kronor och nästan 1 kg CO2-utsläpp varje gång du tar cykeln istället för bilen mellan Möllevångstorget och Malmö C? Under Malmöfestivalen 2011 och 2012 skapade Malmö Stad tillsammans med Testbedstudio ett cykelsafari för att främja goda resevanor bland barn och föräldrar.
http://video.malmo.se/?bctid=1863519075001

Did you know that you save three minutes, 12 SEK and nearly 1 kg of CO2 emissions every time you take the bike instead of the car between Möllevångstorget and Malmö? During the Malmöfestival in 2011 and 2012 Malmö stad and Testbedstudio created a Bike Safari to promote healthy travel habits among children and parents.

29 aug. 2012

Studenternas Villa

Studenternas Villa
Vårt förslag till tidningen Metros och Fastighetsägarnas tävling om studentboende är en villa med 128 sovrum och ett stort gemensamt vardagsrum. I mitten står en fyra våningar hög kakelugn som innehåller kök och öppen spis. Metros läsare ska nu rösta fram det bästa av de fyra förslagen.

Our proposal to the newspaper Metro's and the Swedish Propery Federation's competition for student housing is a villa with 128 bedrooms and a large common living room. In the middle stands a four floor high tiled stove that contains kitchens and a fireplace. The readers of Metro will now vote for the best of the four proposals.

PDF (0,2 Mb)

29 juni 2012

Sommarhus på Blidö

Blidö summer house Bygglovshandlingar klara för ett sommarhus på Blidö i Stockholms skärgård.

Building permit documents finished for a summer house at Blidö, in the archipelago of Stockholm. 

20 juni 2012

Kiruna City Centre

Kiruna Airport Testbedstudio har blivit utvalt att delta i tävlingen om en ny stadskärna i Kiruna. Vi ingår i ett av totalt tio prekvalificerade team, där vårt team också består av BIG, Spacescape, Topotek 1/Man Made Land och Resource Vision. Vi packar väskorna inför startmötet i Augusti.

Testbedstudio has been selected to enter the competition of the new City Centre for Kiruna. As part of one of ten teams prequalified, our team also includes BIG, Spacescape, Topotek 1/Man Made Land and Resource Vision. We pack our bags for the start meeting in August. 

13 juni 2012

Miljonprogrammet och små städer

Population change Sweden Kapitel i forskningsrådet Formas antologi "Miljonprogrammet - utveckla eller avveckla?", där vi diskuterar frågan för mindre orter i Sverige.

Chapter in an antology on the Swedish "Million programme" housing project published by the national  research council Formas, where we discuss the issue for smaller settlements in the country.

PDF (0,2 Mb)

7 juni 2012

Tävling om studentbostäder

Metro student housing Testbedstudio är ett av fyra team som bjudits in till en tävling om studentboende, organiserad av tidningen Metro och Fastighetsägarna. Metros läsare valde tävlingstomten, på norra sidan av Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Förslagen presenteras i Augusti, och läsarna kommer att avgöra.

Testbedstudio is one of four invited teams for a competition of student housing, organized by the newspaper Metro and the Swedish Property Federation. The readers of Metro voted the site, north of Filmhuset at Gärdet in central Stockholm. The proposals are presented in August, and the readers will vote for the winner. 

31 maj 2012

Shared Space Havnegade

I maj 2012 blev vi utvalda av Helsingör kommun att utveckla hamngatan i Helsingör. Projektet handlar om att etablera bättre förbindelser mellan bykärna och vattnet med speciellt fokus för fotgängare och cyklister. Med Shared Space som utgångspunkt har vi tagit fram en handlingsplan som omfattar såväl program som utformning och ska medverka till att skapa ett helhetskoncept för hela Havnegade.

In May 2012, we were selected by the municipality of Elsinore to work with the Harbour Street in Elsinore. The project has focused on establishing better connections between the village center and waterfront, especially for pedestrians and cyclists. With Shared Space as a starting point, we have developed an action plan that includes both theory and design and will help to create an overall concept for the entire Havnegade.

28 maj 2012

Vulkan

Volcano Vulkan. Tävlingsförslag till ny lekpark och parkanläggning i Linköping.

Volcano. Competition entry for a new playground and park design in Linköping, Sweden.

20 apr. 2012

Nacka öar

Nacka Öar
Vi har gjort en analys av utvecklingsmöjligheterna på Sicklaön, utifrån Nacka kommuns kommande översiktsplan. Detta presenterades och diskuterades på Nacka Stadsbyggnadsdagar.

We have made an analysis of the possibilities for development on the Sicklaön island, from the coming Comprehensive Plan of Nacka municipality. This was presented and discussed at the event of the Nacka Urban Planning Days.

1 mars 2012

Grand Öl & Mat / Signal - Center för samtidskonstPå Monbijougatan, vid en av Möllans livligaste innergårdar, fick konsthallen Signal  våren 2010 möjlighet att i den gamla Indigo-lokalen tillfälligt arrangera en utställning.  Efter att ha förälskat sig i lokalen berättade Signalisterna över en öl för Roger på Tempo att de letade efter någon att dela den med. Roger föreslog direkt att denna någon kunde vara Tempo, eller mer precist Tempos lillasyster.
testbedstudio blev kontaktade och tillsammans tog vi fram ett förslag som fastighetsägaren omedelbart sa ja till.
Två trappor upp, via en överdimensionerad balkong delar nu Grand öl & mat och Signal-Center för samtidskonst lokaler där vi ritat allt utom restauranginredningen som bär Rogers omisskännliga signatur.
Planen rymmer, förutom restaurangens och konsthallens dedikerade ytor också en flexyta som används växelvis av de bägge hyresgästerna. Med en vridvägg kan flexytan också transformeras till en föreläsningslokal.13 feb. 2012

Bromma Green

Bromma Green Bromma Green är en studie i strategi för exploatering av Riksby mellan Brommaplan och Bromma flygplats. Studien tar sin utgångspunkt i att området delas in i ett antal "öar" som individuellt kan exploateras i varierande grad utifrån olika faktorer, mål, politiska ställningstaganden, etc. Projektet är gjort i samarbete med Aix och Spacescape, på uppdrag av byggnadsbolaget Abacus och som ett bidrag inför Stockholms stads framtida planering av området.

Bromma Green is a study of strategy for the development of Riksby between Brommaplan and Bromma airfield in western Stockholm. The study is based on a division of the area into a number of "islands" that individually may be develped in varying degree depending on different factors, aims, political standpoints, etc. The project is made in collaboration with Aix and Spacescape, as a commission from the construction company Abacus and as a contribution to the future planning of the area by the City of Stockholm. 

1 jan. 2012

Europansekreterare wanted

Forum of Results Neuchatel Efter att ha drivit det Svenska Europansekterariatet i sex år kommer vi på Testbedstudio att lämna över uppgiften till ett nytt gäng. Är ni intresserade så svara på annonsen senast den 31 januari 2012.

After running the Swedish Europan secterariat for six years, Testbedstudio will hand the task over to a new team. Are you interested then answer the ad January the 31st 2012 latest.

PDF (0,5 Mb)

28 dec. 2011

Żółta Linia in Warsaw

Żółta Linia exhibition, Warsaw Vi deltar i utställningen Żółta Linia i Warszawa, med internationella och polska grupper som arbetar med det offentliga rummet och brukarmedverkan. Utställningen är organiserad av Odblokuj, äger rum på Warstat, och är curerad av Marlena Happach och Monika Komorowska.

We take part in he exhibition Żółta Linia in Warsaw, featuring international and polish practices working with public space and user participation. The exhibition is organized by Odblokuj, takes place at Warstat, and is curated by Marlena Happach and Monika Komorowska.

PDF (4,2 Mb)

23 dec. 2011

God Jul

God Jul God Jul och Gott Nytt År! Stadsplan från ett projekt i Stockholmstrakten som vi hållit på med under hösten.  

Merry Christmas and a happy New Year! City plan from a project around Stockholm we have been working with during the autumn.

1 dec. 2011

Shrinking cities interview

Shrinking cities, interview Intervju av oss i Svensk Byggtjänsts tidskrift Aff-nyheter om krympande städer, det tyska IBA-förfarandet och bruksmiljöer i Bergslagen.

Interview with us in Svensk Byggtjänst's (Swedish building services) magazine Aff-nyheter about shrinking cities, the german IBA procedure, and industrial environments in the region of Bergslagen. 

PDF (0,5 Mb)

16 nov. 2011

Berättarministeriet in function

Furniture, Berättarministeriet Arbetet är avslutat och Berättarministeriet invigt. Testbedstudio har formgivit skrivarverkstan i Berättarministeriet i Södertälje. Skrivarverkstan består av ett rutnät med nio rum uppbyggda av aluminiumprofiler, där varje rum individuellt kan öppnas eller slutas genom ett system av florgardiner. Alla möbler är lätt flyttbara och möjliga att kombinera för olika typer av situationer. Alla möbler är ritade av oss. De stora bokhyllorna och stapelbara bänkarna i ask är utförda av snickarmästare Ruben Albertsson i Bodafors. Dynorna är gjorda av tapetserare Bela Asztalos i Malmö, av spillbitar från tidigare beställningar. Borden av stålprofiler och kompaktlaminat är gjorda av smeden Lars Karlsson i Järna, och som sätts samman med utvalda vita second-handpinnstolar. För montaget av hela inredningen står snickaren Markus Eberle. Fler bilder på Flickr.

The work is finally finihed, and Berättarministeriet is inaugurated. Testbedstudio has designed the writing workshop (skrivarverkstan) of "Berättarministeriet", the Ministry of Storytelling in Södertälje, Sweden. The writing workshop consists of a grid of nine spaces, framed by aluminium profiles, where each space is possible to close or open in any combination through a system of light curtains. All the furniture is easily movable and possible to combine into different settings. All furniture is designed by us. The giant ash bookshelves and stackable benches are crafted by master carpenter Ruben Albertsson in Bodafors. The cushions are made by upholsterer Bela Asztalos in Malmö, using the leftover textiles from previous orders. The iron and laminate tables are made by the blacksmith Lars Karlsson in Järna that goes together with selected white second hand wooden chairs. The assembly of the whole interior was made by carpenter Markus Eberle. More images at Flickr.

25 okt. 2011

IKON Bohus fästning


IKON är ett EU-finansierat projekt som syftar till att locka fler besökare till historiska miljöer med hjälp av ny teknik. I Sverige deltar Läckö slott, Varbergs och Bohus fästning i projektet, med Statens fastighetsverk som beställare. Tillsammans med Unsworn Industries och Terje Östling fick vi uppdraget att jobba med Bohus fästning. Vi har under året experimenterat med lösningar som är både high-tech och väldigt low-tech. En bärande ide har varit att låta besökarna tillhandahålla tekniken och möjligaste mån lämna fästningen orörd. Två av experimenten har vi under sommaren gjort skarpa tester med, bohus-appen och ficklapromenaden. Bohus-appen är en mobilapplikation för smartphones som fungerar som en dåtidskikare. När du står på en plats och ser dig omkring ser du dagens raserade murar men när du låter mobilen svepa runt samma vy visar den istället murens ursprungliga siluett. Appen Bohus fästning dåtidskikare finns att ladda ner gratis på Appstore (endast för iphone 4). På ficklapromenaden får varje besökare låna en ficklampa med UV-ljus. Genom att lysa med ficklampan går det att hitta osynliga meddelanden och bilder i fästningens allra mörkaste skrymslen och vrår.

24 okt. 2011

10 Nordic Emerging Architects

Arkitekturmässan 2011 Testbedstudio är en av tio "Nordic Emerging Architects" (framväxande nordiska arkitektkontor) i en utställning curerad av Andreas Lyckefors på Arkitekturmässan i Göteborg. De andra utvalda kontoren är Elding Oscarsson och Habiter Autrement från Sverige, Fantastic Norway och Ghilardi Hellsten från Norge, ALA Architects och AOA från Finland, samt COBE, a-Ja och Leth & Gori från Danmark.  Vi flyttade delar av vårt kontor till utställningen.

Testbedstudio is one of ten Nordic Emerging Architects in an exhibition curated by Andreas Lyckefors at the Swedish Architecture fair in Gothenburg. The other selected offices are Elding Oscarsson and Habiter Autrement from Sweden, Fantastic Norway and Ghilardi Hellsten from Norway, ALA Architects and AOA from Finland, and COBE, a-Ja and Leth & Gori from Denmark.  We moved parts of our office to the exhibition. 

24 sep. 2011

The People's Pyramid

The People's Pyramid
Vi är inbjudna av utställningen Notch 11, som är en del av Beijing Design Week och som går under temat Feedback, att återskapa Die Volkspyramide, som vi gjorde till performancefestivalen Steirischer Herbst i Graz 2007. Resultatet är The People's Pyramid, ett objekt som bara kan anta sin ideala form när många personer använder det.

Design exhibition Notch 11, part of the Beijing Design Week, goes under the heading of Feedback, and they asked Testbedstudio to re-enact Die Volkspyramide, that we made for the Steirischer Herbst performance festival in Graz 2007. The result came out as The People's Pyramid, an object that may take its ideal form only when used by many people.

16 juli 2011

Kunsthaus Bregenz

Kunsthaus Bregenz visar en stor utställning (se också en videofilm) med konstnären Ai Weiwei, med fokus på hans arkitetursamarbeten. En betydande del handlar om projektet Ordos 100, med en stor trämodell och ritningar av alla de 100 medverkande arkitektkontoren. Vi är glada att vara med.

Kunsthaus Bregenz shows a large exhibition (see also a video) of the artist Ai Weiwei, focusing on his architectural collaborations. One of the main features is the Ordos 100 project, with a large wooden model and the drawings of all the 100 participating architectural offices. We are happy to be there.

1 juli 2011

On vacation

Blidö summer house
Det sista vi gjorde innan semestern var en snabb skiss av ett sommarhus i Westernstil för en tomt på Blidö i Stockholms skärgård. Vi fortsätter arbetet i höst.

The last thing we did before vacation was a very quick sketch for a summer house in Western style for a site in Blidö in the archipelago of Stockholm. We continue the work in the autumn.

7 maj 2011

Architects meeting in Forsbacka

D90_025143
En fyradagars konferens in Forsbacka med alla kontor som medverkade i seminariet Alternativ Arkitektur på Arkitekturmuseet. På bilden ses Sam Jacob, Oliver Seidel, Jan Kampshoff, Alex Axinte, Marc Günnewig, Apolonia Sustersic, Erik Wingquist, Markus Bader, Meike Schalk och Nicolas Henninger. Mötet organiserades av Testbedstudio, Economy och Raumlabor med stöd av KTH Arkitekturskolan, Oscar Flensburgs fond och Stiftelsen Forsbacka Bruk.

A four day conference in Forsbacka, Sweden, with all the practices taking part in the Alternatice Architecture seminar at the Swedish Museum of Architecture. In the picture is seen Sam Jacob, Oliver Seidel, Jan Kampshoff, Alex Axinte, Marc Günnewig, Apolonia Sustersic, Erik Wingquist, Markus Bader, Meike Schalk and Nicolas Henninger. The meeting was organized by Testbedstudio, Economy and Raumlabor with support by the Royal Institute of Technology School of Architecture, Oscar Flensburg's grant committee, and the Forsbacka Foundation.

3 maj 2011

Alternative Architecture

D90_025069
Vi deltar i seminariedagen Alternativ ArkitekturArkitekturmuseet. Deltagande kontor är Bruit du Frigo, Cityfoerster, Celine Condorelli, Economy, Exyzt, FAT, IFAU, Modulorbeat, Raumlabor Berlin, Meike Schalk & Appolonia Sustersic, Stealth, Studio Basar, Testbedstudio och Uglycute. Seminarierna modererades av Kim Einarsson från Konsthall C och Helena Mattsson från KTH. Seminariet organiserades med stöd av KTH Arkitekturskolan, Goetheinstitutet och Stockholms Arkitektförening. Bilden visar föreläsningen av Exyzt.

We participate in the seminar day Alternative Architecture at the Swedish Museum of Architecture. Participating offices are Bruit du Frigo, Cityfoerster, Celine Condorelli, Economy, Exyzt, FAT, IFAU, Modulorbeat, Raumlabor Berlin, Meike Schalk & Appolonia Sustersic, Stealth, Studio Basar, Testbedstudio and Uglycute. The seminars were moderated by Kim Einarsson from Konsthall C and Helena Mattsson from the Royal Institute of Technology. The seminar was organized with suport from the Royal Institute of Technology School of Architecture, Goethe Institut and Stockholm Architects Association. The image shows a lecture by Exyzt.

25 apr. 2011

Nydala torg


På Nydala torg i Malmö har vi tillsammans med Unsworn industries www.unsworn.org och Terje Östling experimenterat med Framtidskikaren som dialoginstrument för att väcka folks engagemang för sin egen närmiljö. Vi riggade en liten atelje där man kunde bearbeta förtillverkade 360°-bilder över torget, få dem fotade och uppladdade till framtidskikaren som stod placerad mitt på torget. För alla som var intresserade att ta del av. Tanken var att folk som drar sig för att uttrycka sig i skrift kanske skulle föredra att teckna vad man tycker. Resultaten var blandade, barn och i viss mån ungdomar tyckte det var spännande men ytterst få vuxna var intresserade av att testa. Projektet gjordes med stöd från Malmö stad och Malmö högskola.

11 apr. 2011

Release Ai Weiwei

Ai Weiwei in Ordos
Konstnären Ai Weiwei, som bjöd in oss att delta i projektet Ordos 100, är bortförd. Vi hoppas på hans omedelbara frigivning. Följ utvecklingen på Free Ai Wewei. Se också vårt stöd på 100 pictures by 100 architects.

The artist Ai Weiwei, who invited us to take part of the Ordos 100 project, is detained. We hope for his immediate release. Follow the development at Free Ai Wewei. See also our support at 100 pictures by 100 architects.

8 mars 2011

Berättarministeriet

Skrivarväggen
Vi ritar Berättarministeriets första lokal, i Södertälje. Berättarministeriert är en nystartad ideell organisation ledd av Dilsa Demirgbag-Sten som går ut på att stimulera ungdomars skrivande, med amerikanska 826 National som förebild.

We design Berättarministeriets (Ministry of Strorytelling) first space, in Södertälje, Sweden. Berättarministeriet is a newly started charity led by Dilsa Demirgbag-Sten with the aim of stimulating youth's writing, with the American 826 National as role model.

28 feb. 2011

Europan 11

Testbedstudio forsätter att driva det svenska sekretariatet för Europan, världens största återkommande arkitektävling som sker parallellt i 17 europeiska länder. Nu lanseras tävlingen med fyra tomter i Sverige: Malmö (Holma, på bilden), Norrköping, Nynäshamn och Simrishamn. Följ utvecklingen på Europans hemsida.

Testbedstudio continues to run the Swedish secretariat of Europan, the world's largest recurring architectural competition, arranged paralelly in 17 European countries. The competition is now launched with four sites in Sweden: Malmö (Holma, on the picture), Norrköping, Nynäshamn and Simrishamn. Follow the development at Europan's homepage.

12 feb. 2011

48h med Testbedstudio


Under Arkitekturmuseets utställning 48h producerade vi ett antal prototyper som bidrog till utställningens infrastruktur; en vulkan-pyramid med dadelpalm högst upp, en Ishigami-paviljong i skirt tyg omringad av 100 plastpallar, och desutom vår sittring från Venedigbiennalen. Vi bjöd också in ett antal gäster som presenterades under veckan: Lia Ghilardi, Pål Dunér, studenter från KTH Stadsbyggnad, Lars Berge, Dries & Johannes, Martin Csatlos och Muungano.

During the exhibition 48h at the Swedish Museum of Architecture, we produced a number of prototypes that contributed to the infrastructure of the exhibition; a vulcano pyramid with a date palm on top, an Ishigami pavilion of see-through fabric surrounded by 100 plastic stools, and also our sitting ring from the Venice biennale. We further invited a number of guests who were presented during the week: Lia Ghilardi, Pål Dunér, students from the Royal Institute of Technology dept. for Urban Planning, Lars Berge, Dries & Johannes, Martin Csatlos and Muungano.

4 feb. 2011

48h


Mellan den 8 till den 12 februari deltar vi i utställningen 48 timmar på Arkitekturmuseet i Stockholm. Ett femtiotal utövare, kritiker, curatorer och historiker inom arkitektur, design och konsthantverk bjuds in till en 48 timmar lång workshop, undersökning och diskussion kring Arkitekturmuseets roll som institution och mötesplats: Ett museum om ett museum i ett museum. Övriga medverkande i utställningen är Apolonija Sustersic & Meike Schalk, Byggstudio, Christina Zetterlund & Pontus Lindvall, Expeditionen för arkitektur och grafisk form, Konst & Teknik + Fredrik Paulsen, The New Beauty Council, Otto von Busch, Pär Fridén, STAD, Staffan Lundgren, Svensk standard, Tor Lindstrand (Economy). 48 timmar är en del av Arkitekturmuseet live.

Between the 8th and 12th of February, we will be part of the exhibition 48 hours in Stockholm. Some fifty invited practitioners and critics in the fields of architecture, crafts and design, transform the museum into a 48-hour workshop and forum for investigations and discussions of the contemporary roles of professional practices and institutions. 48 Hours: A museum about a museum inside a museum. Other participants in the exibitions are Apolonija Sustersic & Meike Schalk, Byggstudio, Christina Zetterlund & Pontus Lindvall, Expeditionen för arkitektur och grafisk form, Konst & Teknik + Fredrik Paulsen, The New Beauty Council, Otto von Busch, Pär Fridén, STAD, Staffan Lundgren, Svensk standard, Tor Lindstrand (Economy). 48 hours is a part of Arkitekturmuseet live.

13 jan. 2011

Velo Sthlm

Velo Sthlm
Tidig skiss för den fysiska organisationen och formgivningen av evenemanget Velo Sthlm som äger rum i Lumaområdet i Stockholm, Juni 2011. Velo Sthlm är ett cykelevenemang för alla, organiserat av Jonas Robin.

Early image of the the physical organization and design of the Velo Sthlm event to be staged at the Luma area in Stockholm, June 2011. Velo Sthlm is a bicycle event for everyone that cycles, organized by Jonas Robin.

3 dec. 2010

Med på banan

Vi har gjort utställningen "Med på banan, nya spår efter Citytunneln" som visas på Form/Design Center i Malmö mellan den 3 december 2010 och 6 februari 2011. Utställningen är ett samarbete mellan elva skånska kommuner: Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Simrishamn, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg och Vellinge samt Trafikverket, Region skåne och Skånetrafiken.

We have made the exhibition "Med på banan, nya spår efter Citytunneln" (On the track, new traces of the City tunnel) that is shown at the Form/Design Center in Malmö between the 3 of December 2010 and the 6 of February 2011. The exhibition is a cooperation between eleven municipalities from Scania: Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Simrishamn, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg and Vellinge, plus Trafikverket, Region skåne och Skånetrafiken.

13 okt. 2010

Stockholm Walk

Stockholm walk
En promenad som skär en sektion genom Stockholm. Med start i Norsborg vid röda tunnelbanelinjens slut gick vi till stadens mittpunkt och korsade flera av stadens olika situationer. Detta var en workshop för lärare vid Brinellgymnasiet i Nässjö.

A walk making a section through Stockholm. Starting from Norsborg at the end of the red subway line, walking to the inner city and crossing a variety of urban conditions, this was an educational workshop for teachers of the Aesthetical programme at the Brinellgymnasiet school in Nässjö.

30 sep. 2010

SABO i östra Tyskland

Shrinking cities, Halle Neustadt
Vi arrangerar en studieresa till östra Tyskland för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Syftet är att att titta närmare på olika lösningar för fenomenet krympande städer, och främst de som tagits fram inom stadsomvandlingsförfarandet IBA Stadtumbau 2010, som avslutas under sommaren.

We arrange a study trip to eastern Germany for SABO, the Swedish Association of Housing Companies. The purpose is to look at different solutions for the phenomena shrinking cities, and primarily those advanced by the urban development procedure IBA Stadtumbau 2010, which is culminating this summer.

PDF (0,1 Mb)

2 sep. 2010

Täby kommunhus

Drivhuset, Täby
Testbedstudio i samarbete med Kontoret har tilldelats tredje pris i tävlingen om Täbys nya kommunhus. Ur jurybedömningen: "Denna byggnad uppvisar ett spännande yttre och en inre form som ger en transparent, lätt och scenografisk känsla som om huset var ett växthus. Öppenheten och kontakten med medborgarna är förslagets bärande idé som också får ett tydligt genomslag i utformningen. Förslagsställaren presenterar en futuristisk byggnad med mycket ljus och möjlighet till möten och som förmedlar en känsla av insyn."

Testbedstudio in cooperation with Kontoret has been awarded third prize in the competition for the new city hall in Täby, north of Stockholm. From the jury evaluation: "This building presents an exciting exterior and an inner form that gives a transparent, light and scenographic feeling as if the building was a greenhouse. The public access and the interaction with the citizens is the fundamental idea, which have had a strong impact in the design. The architect presents a futuristic building with a lot of light and opportunities to meet and that conveys a strong sense of transparency."

27 aug. 2010

At Work With

DSC_1193
Vi är just nu i Venedig, med projektet At Work With. Det är en plats för seminarium, projektioner, diskutioner, presentationer, projekt, möten, modellbyggande, provokationer, interaktioner, drömmar, matlagning och plötsliga infall. Projektet är utvecklat tillsammans med Economy (Tor Lindstrand). Det visas i Nordiska Paviljongen på uppdrag av Arkitekturmuseet.

We are currently in Venice, with the project At Work With. It is a workspace for seminars, screenings, discussions, displays, practices, projects, meetings, modelling, projections, provocations, interactions, broadcasts, dreams, cooking and whims. The project is developed together with Economy (Tor Lindstrand). It is presented in the Nordic Pavillion and is commissioned by the Swedish Museum of Architecture.

26 aug. 2010

Malmbanan Diaries

Malbanan Diaries
Vi har utformat och lett en workshop för forskarstuderande vid APULA,  National Research School for Architecture and Planning in the Urban Landscape, som tog formen av ett fältarbete längs Malmbanan från Kiruna, genom Abisko och till Narvik. Arbetet resulterade i en PDF-publikation med material från alla deltagare.

We have designed and conducted a workshop for research students at APULA, the National Research School for Architecture and Planning in the Urban Landscape, in the form of a field trip along the Malmbanan railway from Kiruna, through Abisko, to Narvik. The work resulted in a PDF publication with material by all participants.

PDF (13 Mb)

30 juni 2010

The Outline


Vårt arbete inom The Knot i Warszawaförorten Ursynow var installationen och workhsoppen the Outline, där vi markerade olika element (till exempel en tvårumslägenhete i verklig storlek) inom formatet av en fotbollsplan, med dimensionerna från Camp Nou i Barcelona på 68 x 105 meter. Den sista aktiviteten var en match mellan befolkningen och workshopdeltagarna.

Our work within The Knot in the suburb of Ursynow in Warsaw was the architectural installation and workshop the Outline, where we marked out various local features (for example a two room flat in real size) and other elements within the format of a football field, using the dimensions of Camp Nou in Barcelona, of 68 by 105 m. The final activity was a match between the citizens and the workshop participants.

17 maj 2010

The Knot

the Knot - the Outline
Vi är inbjudna att vara en del av The Knot. The Knot är en mobil kulturell platform skapad av Raumlabor Berlin och andra, som reser från Berlin till Warszawa och vidare till Bukarest under sommaren 2010, för att bli en mötesplats för konstnärer, arkitekter, musiker, kockar och andra, som engagerar sig i det lokala livet på de platser där The Knot stannar. Vi är tillfrågade att göra en installation och workshop in förort i Warszawa som hetere Ursynow. Vi kommer att använda fotbollslinjer...

We are invited to be a part of The Knot. The Knot is a mobile cultural platform conceived by Raumlabor Berlin and others, travelling from Berlin to Warwsaw and further to Bucarest during the summer of 2010, becoming a meeting place for invited artists, architects, musicians, cooks and others, that will engage with the local conditions and pepople where The Knot happens to land. We are asked to make an architectural installation and workshop in the Warsaw suburb of Ursynow. We will play with football lines.

20 nov. 2009

Critical Spaces of Today

Critical Spaces of Today
Vi är inbjudna talare på seminariet Critical Spaces of Today, "Ett seminarium om nutida teorier och praktiker för planering, urbanism, arkitektur och geografi". Seminariet äger rum i Stockholm och arrangeras av Stockholms Arkitektförening. De andra talarna är Thomas Sieverts, Agent of Change, Urban Splash, Helen & Hard, Gillian Rose, Richard Reynolds (Guerilla Gardening), Field Operations, MUF och Richard Ingersoll.

We are invited speakers at the two day seminar Critical Spaces of Today, "A Seminar on Contemporary Theories and Practices of Planning, Urbanism, Architecture and Geography". The seminar takes place in Stockholm and is arranged by Stockholms Arkitektförening (Stockholm Architect's Association). The other speakers are Thomas Sieverts, Agent of Change, Urban Splash, Helen & Hard, Gillian Rose, Richard Reynolds (Guerilla Gardening), Field Operations, MUF and Richard Ingersoll.

PDF (3 Mb)

31 okt. 2009

Gotland, Beijing


Gotland, Beijing
Vår installation Gotland på festivalen Notch 09 i Peking. Hela världens befolkning får när den samlas på Gotland 0,5 kvadratmeter var. Festivalpubliken på 600 personer hade exakt samma densitet. Musik av Biosphere, Kiosk, Mokira et. al.

Our installation Gotland at the Notch 09 festival in Beijing. The whole world population, when fit on the Swedish island of Gotland, would get 0,5 square metres each. The festival audience of 600 people had exactly the same density. Music by Biosphere, Kiosk, Mokira et. al.

20 okt. 2009

Linnéuniversitetet i Kalmar


Testbedstudio har blivit inbjudna att utreda Linnéuniversitetets (LNU) placering i Kalmar. Fyra möjliga lägen undersöks och vårt uppdrag har varit att studera Elevatorkajen som ligger på Kvarnholmen framför Ångkvarnen. I vårt förslag zoomar vi ut och betraktar hela hamnen som ett möjligt utbyggnadsfält för att lättare möta alla de skiftande behov som ett modernt universitet har. Genom att blanda universitetsbyggnader med övriga verksamheter kan LNU bli en angelägenhet för hela Kalmar. Beslut om lokalisering väntas i slutet av november. Se förslaget här --> PDF.