Malmö Stadsbiblioteks nya barnavdelning - Lilla slottet

 

Testbedstudio har i samarbete med Helen Phan och Unsworn Industries gjort den nya barnavdelningen Kanini på Malmö stadsbibliotek. Under hela skiss- och protoypfasen var barngrupper från Holmaskolan med och utvärderade och utvecklade idéerna. Fokus har varit att skapa miljöer och aktiviteter som på olika sätt stimulerar barns lust att berätta, för att därigenom locka till läsning. 

Kaninis hjärta är det centrala rummet, Bokskogen, Runt detta fördelas åldersindelade rum som Gryningen (0-4 år), Skymningen (4-6 år) och Skuggan (6-8 år). Därutöver finns några rum med speciella funktioner som Regnbågen som är den stora skaparverkstaden samt Sagogrottan som nås via en hemlig entré dold i en bokhylla.

Status: Invigdes i september 2016